PROJEMİZ

ANASAYFAYA DÖN

“Yeni Bir Turizm Rotası Olarak Büyük Usta Mimar Sinan” isimli projemiz 2014 yılı “Küresel Turizm Merkezi İstanbul” mali destek programı kapsamında İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından fonlanmış olup, 01 Temmuz 2014 tarihi itibarıyla Türkiye Turing ve Otomobil Kurumun koordinasyonunda yürütülmeye başlanmıştır.

Projenin genel amacı, İstanbul ve Mimar Sinan’ a ilişkin pozitif algının güçlendirilmesine katkıda bulunarak İstanbul için yeni bir “kültür turizmi ürünü” yaratmaktır. "Yeni Bir Turizm Rotası Olarak Büyük Usta Mimar Sinan'" Projesi, 2014-2023 İstanbul Bölge Planında “Yaratıcı ve Özgür İnsanlarıyla, Yenilik ve Kültür Kenti, Özgün İstanbul” vizyonu doğrultusunda yayınlanan Küresel Turizm Merkezi İstanbul Mali Destek Programı’nın “Turizm sektörünün geliştirilerek İstanbul’ un diğer küresel turizm merkezleri ile rekabet düzeyi yüksek bir cazibe merkezi haline getirilmesine katkıda bulunmak” olarak ifade edilen genel hedefi çerçevesinde ve “bölge bütününde turizm çeşitliliğinin artırılması ve turizmin bütün yıla yayılmasının sağlanması” önceliği temelinde Mimar Sinan’ın ve eserlerinin dünya çapında tanınırlığının artırılmasına hizmet etmeyi amaçlamaktadır.

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın mali desteği ile Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu’nun koordinasyonunda, İstanbul Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği ve İstanbul Rehberler Odası’nın paydaşlığında hayata geçen projemizin, hedef grupları küresel ölçekte mimarlık meraklıları ve turist rehberleri olarak tanımlanabilecek iken, nihai yararlanıcıların ise İstanbul turizm sektörü ve şehir sakinleridir.

Mimarlık, şehir plancılığı ve sanat tarihi açısından çok önemli bir yere sahip olan Mimar Sinan ve eserleri, belirli akademik çevreler dışında yeterince tanınmamaktadır. Eserleri, görkemli kültürel miras varlıkları olarak korunmakta ve ziyaret edilmekte olsa da ziyaretçilerin zihinlerinde henüz bilimsel verilere dayanan bir “Mimar Sinan” algısı oluşmuş değildir. Mimar Sinan’ın Osmanlı coğrafyası çapındaki dört yüze yakın eserinin yarısından çoğu İstanbul’da bulunmaktadır. Bu durum, Mimar Sinan’ın ve eserlerinin tanınırlığının artırılmasında İstanbul’a özel bir avantaj sağlamaktadır. Proje sonucunda kentimize ve Mimar Sinan’ın şahsı ile eserlerine duyulan küresel merak ve ilgi güçlenecektir.

Proje, Mimar Sinan’dan yola çıkarak kendi değerlerimizden yeni bir “değer yaratma” çalışmasıdır. İstanbul’un en önemli değerlerinden biri olan ve hali hazırda turizm açısından layıkıyla değerlendirilmeyen Mimar Sinan’ın ve eserlerinin özünü oluşturduğu “Mimar Sinan Turları” adlı turistik ürünün üretilmesi yoluyla İstanbul’un ve Mimar Sinan’ın itibarının artırılmasına katkıda bulunmaktır. Proje ile İstanbul, küresel kültür turizmi rekabeti çerçevesinde elini güçlendirecek yeni bir ürüne sahip olacaktır. Esasen mimarlık meraklılarına hitap edecek olan bu yeni kültür turizmi ürünü ile sosyo-ekonomik düzeyi yüksek, bu sebeple şehre katkısı daha fazla olacak olan turist kitlesi hedeflenecektir.

İstanbul turizminin ciddi bir çıkmazı olan Tarihî Yarımada ve belli başlı anıtsal yapılara (genellikle Topkapı Sarayı, Ayasofya ve Sultanahmet Meydanı ile Kapalı Çarşı) odaklanan mekânsal yoğunlaşmanın proje sayesinde önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Söz konusu hedefin gerçekleşmesi durumunda ise, şehrin dört bir yanında bulunan Sinan eserlerini yerinde görmek için İstanbul’a gelen turistlerin mevcut kalış sürelerinin artması kaçınılmaz olacaktır. Şehrin diğer bölgelerini görme imkânı neticesinde turistlerin ülkemize maddi katkısı ciddi boyutta yükselecektir.

Proje faaliyetleri çerçevesinde;

  • Mimar Sinan’ın İstanbul’da bulunan 200’den fazla eserine ait envanter bilgileri gözden geçirilmiş,
  • Yenileme çalışmaları biten ve tekrar kullanıma kazandırılan/ziyarete açılan eserlere ait veriler yenilenmiş,
  • Söz konusu eserlerle ilgili mevcut kaynaklar ele alınarak eğitim müfredatı hazırlanmış,
  • Eserlere ait verilerin güncellenmesini ve doğrulanmasını müteakip, turizm ürünü olarak acentelere sunulacak olan Mimar Sinan Gezi Rotaları oluşturulmuş,
  • Proje ekibi ve İstanbul Rehberler Odası tarafından ortaklaşa seçilmiş 80 yetkin turizm rehberi, Mimar Sinan eserleri konusunda teorik ve pratik eğitimlere tabi tutularak kendilerine katılım belgesi verilmiş,
  • Mimar Sinan ve çağdaşı olan mimarlar hakkında uluslararası alanda faaliyet gösterecek bir ağ oluşturulmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiş ve farkındalık yaratılması sağlanmış,
  • Uluslararası medya mensupları ve yabancı akademisyenlerden oluşan gruplara, eğitim verilen rehberler eşliğinde tanıtım amaçlı pilot geziler düzenlenmiştir.

Proje takvimimiz, 01 Temmuz 2015 tarihinde tamamlanmış olup, Mimar Sinan eserlerinin korunması, turizme kazandırılması ve uluslararası alanda tanıtılmasına dair çalışmalar ise Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu bünyesinde sürdürülmektedir.